• Torbjörns led

Svårighetsgrad
6 kilometer
2 timmar
Ledmarkeringsfärger
Ramsvik Stugby och Camping


Torbjörns led är en lättvandrad tur genom skogsdungar, beteshagar och över släta klipphällar. Torbjörn har bott på Ramsvikslandet i över femtio somrar och han beskriver sin favoritrunda så här: ”Den har allt. Lugnet och fågelkvittret i Tångeskog, utsikten mot Grosshamn och ljunghedarna där korna går och betar”.

Rundan passar de flesta i familjen. Den har ingen egen färgmarkering i naturen utan är en variant på den blå och den vita leden. Helt enkelt eftersom Torbjörn, som är andra generationens ägare till Ramsvik Stugby & Camping, satt ihop den själv. Både blå och vit led är välmarkerade och enkla att följa.

Så hittar du starten:
Starta vid Ramsvik Stugby & Camping. Från hörnet av campingens stora parkering följer du vit ledmarkering uppför den släta berghällen mot skylten ”Naturreservat”. Uppe på bergskrönet fortsätter den vita leden som viker av åt höger. Du samsas nu med den blå Kuststigen/Soteleden men när den viker av åt höger ska du fortsätta längs den vita leden som istället gör en tvär sväng åt vänster. Du kommer nu in i Tångeskog. Här reser sig träden höga och stigen är kantad av ståtliga tallar.

Snart delar du återigen stig med den blå leden. När den vita leden svänger tvärt åt höger tar du istället den blå leden framåt. Från och med nu är det den blå leden du följer.

Avstickare till granitklippor
Stigen går uppför och du passerar en stor samling rundslipade stenar. Det är ett klapperstensfält, alltså resterna av en strand som på grund av landhöjningen ligger högt över dagens havsnivå. Namnet klapperstensfält kommer sig av det klapprande ljudet som uppstod när vågorna sköljde över stenarna och fick dem att slå mot varandra.

Snart öppnar sig landskapet och du ser havet och Soteskären, ett skyddsområde för biologisk mångfald, långt där ute. Nedanför dig ligger Grosshamn, ett gammalt hus omgivet av strandängar och betesmark. Här går ofta kor och betar.

Vandra vidare över släta klippor. Efter en sänka med ett par spänger gör leden en tvär sväng åt vänster. Vill du göra en avstickare är det här ett utmärkt ställe. Ta höger och vandra ut till Öberg Tånges släta och imponerande granitklippor (men då blir det ytterligare flera timmars vandring). Fortsätt annars på den blå leden och du kommer snart till Grosshamn. Det är idag en station för ringmärkning av fåglar. Ta gärna en titt in i den röda sjöboden nära stranden. Där finns en utställning om ringmärkning och hur det går till.

Skog och öppna fält
När du är framme vid Grosshamns parkering ska du avvika från den blå leden. I vägkorsningen fortsätter du istället rakt fram på bilvägen. Efter ungefär fem hundra meter korsas vägen återigen av den blå leden. Ta då vänster och följ återigen den blåmarkerade leden, uppför slänten och bort från bilvägen.

Vandringen går vidare genom skog och öppna fält. Efter ungefär två kilometer ser du en vit markering. Ta då av till höger för att komma ner till parkeringen där du startade vandringen.


Fler vandringsleder på Ramsvikslandet

Annikas led

Svårighetsgrad
3 kilometer
1 timme
Ledmarkeringsfärger
Ramsvik Stugby och Camping

Norra Ramsviksleden

Svårighetsgrad
7,5 kilometer
2,5 timmar
Ledmarkeringsfärger
Ramsvik stugby & Camping, parkeringarna vid Grosshamn, Tångevik

Ramsvikslandet runt

Svårighetsgrad
15 kilometer
6 timmar
Ledmarkeringsfärger
Ramsvik stugby & Camping, parkeringarna vid Fykan, Grosshamn, Haby, Tångevik

Röda leden

Svårighetsgrad
1,5 kilometer
30 minuter
Ledmarkeringsfärg
Ramsvik Stugby och Camping

Södra Ramsviksleden

Svårighetsgrad
9 kilometer
3,5 timmar
Ledmarkeringsfärger
Parkeringarna vid Grosshamn, Fykan, Haby

Torbjörns led

Svårighetsgrad
6 kilometer
2 timmar
Ledmarkeringsfärger
Ramsvik Stugby och Camping

Tryggö

Svårighetsgrad
2 kilometer
1,5 timmar
Ledmarkeringsfärg
Nötö

Vita leden

Svårighetsgrad
4 kilometer
2 timmar
Ledmarkeringsfärg
Ramsvik Stugby och Camping