• Naturreservatet

Vandra över ett säreget stycke Bohuslän

Vidsträckta klipphällar och fri horisont – naturreservatet Ramsvikslandet är en fantastisk plats för vandrare. Här möter du kilometer efter kilometer med kala klippor jämte gamla hagmarker och lummiga skogsdungar. Hela ön är skyddad i ett naturreservat med bara några få vägar. Resten måste upptäckas till fots.

Det är svårt att tro att turistmagneten Smögen ligger bara några kilometer bort. För på Ramsvikslandet är det ett helt annat lugn. I de gamla hagarna betar kor och större delen av ön går bara att nå via stigar. Det finns några få hus och vägar, resten av naturreservatet är obebyggt och fredat från exploatering.

Vandringslederna på Ramsvikslandet passar för dagsturer eller en helgvandring. Den kortaste slingan är en och en halv kilometer och den längsta, som tar dig runt hela ön, är 15 kilometer. En stor del av lederna går på klipphällar där det saknas stig. Det gör att turerna kan ta oväntat lång tid att gå.

Lä för vinden och högresta tallar. Att vandra på Ramsvikslandet innebär stora kontraster. Plötsligt försvinner den rofyllda skogen och den mjuka och släta stigen…
…och du befinner dig i ett helt annat landskap. Släta granitklippor, storslagen havsutsikt och ett evigt vågsvall från väster. Ramsvikslandet är mest känt för sina vidsträckta områden med klipphällar.

En annan anledning till att vandringarna på Ramsvikslandet kan dra ut på tiden är alla fina platser du passerar. Vem kan till exempel motstå en stunds paus uppe på den hisnande höga toppen Sote bonde? Eller en fika på hällarna vid Fykan – en plats som är med i varenda fotobok över Bohuslän. Läs mer om alla fina platser och roliga avstickare från leden i vår lista med Sevärdheter. Det är inte för inte som New York Times år 2020 rekommenderade Ramsvikslandet som en av 52 platser i världen att åka till.

Ett av västsveriges största naturreservat
Att bevara Ramsvikslandet för framtiden handlade på 1960-talet, likväl som idag, om flera olika värden. Naturen var ett skäl, människans tillgång till friluftsliv ett annat. Men minst lika tungt vägde det att skydda ett idag ovanligt bohuslänskt jordbrukslandskap. Ytterligare en anledning till att freda just denna plats är de många spåren från inlandsisen. Som jättegrytorna som du kan läsa mer om här.

Sotekanalen i öster och horisonten i väster. I förgrunden syns Ramsvik Stugby & Camping som legat på ön sedan 1950-talet. I bakgrunden syns den spetsiga toppen av Sote Bonde, öns absolut maffigaste utsiktsplats.

Hitta din vandringsled – en snabbguide till Ramsvikslandet
För att hjälpa dig att planera din tur – beroende på vilken slags vandring du är sugen på och vad du klarar av – kan man dela in Ramsvikslandet i några olika delar.

Längs västsidan mot havet är det kargt. Det blåser nästan alltid lite (eller mycket!) och här kastar sig vågorna konstant mot kala klippor. Längs östsidan är det helt tvärtom: Ofta lä för vinden. Här hittar du ängar, betesmarker och sandstränder längs kanalen.

Små skogar, dammar och kärr hittar du framför allt i mitten av ön men också mest på den norra delen. Den södra delen av Ramsvikslandet är den som bjuder på de mest vidsträckta klipphällsvandringarna.

Om du söker det som Ramsvikslandet är mest känt för – kala klipphällar och vid horisont – ska du absolut besöka den sydvästra delen av ön. Klippor och berg finns det visserligen överallt, men det är här du får det till max. Viktigt att tänka på är att vandringsleden i detta område visserligen är markerad, men till stor del saknar stig. Du går istället direkt på berget och det är både kuperat och ojämnt. Om en sådan vandring passar dig ska du inte tveka – södra öns vidder och hällar är svårslagna.

De kortaste turerna hittar du på den norra delen av ön. De enklaste finns både i norr och på mitten av ön där leden ibland går på små skogsstigar.

Värt att komma ihåg är att det ingenstans på Ramsvikslandet är särskilt lättvandrat. Det är ofta kuperat, ojämnt underlag eller smala stigar. Är det blött ute kan det dessutom bli halt på klipporna. Därför passar vandringarna här varken en barnvagn eller för den som har svårt att gå eller har trubbel med balansen.

När ska jag åka hit?
Även om Ramsvikslandet är oexploaterat och lugnt – om man jämför med många andra platser på västkusten – kan det ändå vara mycket folk här mitt i hetaste juli. För att få uppleva rofylld vandring, tystnad och öns karga enslighet är det klokt att välja andra veckor. Under maj, juni, slutet av augusti, september samt hela vinterhalvåret, kan du få gå nästintill ensam på lederna.

Ramsvikslandet ligger cirka en och en halv timme med bil från Göteborg.

Särskilda regler gäller i naturreservatet:
Hela Ramsvikslandet och öarna omkring ingår i ett naturreservat och här gäller särskilda regler för att skydda naturen och djurlivet:

För den som vill övernatta finns det bara möjlighet att använda öns olika boenden. Det är inte tillåtet att ställa upp husvagn eller husbil och tälta får man bara göra på anvisad plats – och i nuläget finns ingen anvisad plats.

Om du kommer med bil är det viktigt att veta att du inte får parkera någon annanstans än på parkeringarna. Hundägare måste alltid hålla hunden kopplad oavsett dag på året och det är bara tillåtet att göra upp eld på anvisade platser.

Förutom de här reglerna är det bra att tänka på några andra saker: Ta med en skräppåse så att du alltid kan bära med dig ditt skräp hem, det är långt mellan soptunnorna på lederna. Om du kommer på våren, tänk lite särskilt på att inte störa fågellivet. Och apropå djur, korna går ofta fritt ute på ön. Var varsam om dem och gå lugnt förbi så att du inte stör dem. De gör ett viktigt arbete i bevarandet av Ramsvikslandets unika kulturlandskap.

Läs mer:
Ramsvikslandets naturreservat på Länsstyrelsens hemsida.

Västkuststiftelsen förvaltar Ramsvikslandets naturreservat.